Hartelijk welkom bij Jessica's GlassArt

Tips glassnijden

Het snijden en breken van glas  Het snijden en breken van glas is makkelijker dan de meeste mensen denken. We beschrijven hieronderde meest voorkomende manieren om dit te doen.Allereerst gebruik je voor het snijden van glas dat gesmolten moet worden, nooit snij-olie, want olieveroorzaakt doffe plekken tijden het fusen vanhet glas. Een eenvoudig model glassnijder volstaat dusprima. Zorg er wel voor dat je goed zicht hebt op het snijwieltje, zodat je goed lijnen kunt volgen. Deklassieke glassnijders hebben vaak een snijwieltje dat midden onder de houder zit, waardoor je nietgoed kunt zien waar je precies snijdt. Bij de basiskit van de HotPot zit een uitstekende snijder. Mocht jeeen losse HotPot hebben gekocht dan kan je leverancier je ook wel voorzien van een goede glassnijder.Verder adviseren we om een veiligheidsbril te gebruiken.  

Basisprincipes   Zet je glassnijder op het randje van het glas, in een hoek van ongeveer 70 graden. Oefen een lichte drukuit op de glassnijder en snijd van boven naar onder, tot het einde van het glas. Als je vlot snijdt, hoor jeeen licht krassend geluid, dat is het teken dat je goed snijdt. Hoe langzamer je snijdt, hoe minder datgeluid te horen is. Dat betekent echter niet dat je niet goed hebt gesneden dus ga niet onnodig hard opde glassnijder drukken. Je kunt ook van beneden naar boven snijden, dat maakt niet uit. Indien jebijvoorbeeld lijnen op glas hebt getekend die je moet snijden, dan is het handiger om van beneden vaanboven te snijden, omdat je dan precies ziet waar het wieltje het glas raakt.

Belangrijk: als je eenmaal hebt gesneden, ga dan niet nogmaals over dezelfde lijn. Als het ook maarenigszins zichtbaar is waar je hebt gesneden, is het glas daadwerkelijk ingekrast en dus geschikt om tebreken. Als je nogmaals met je glassnijder over dezelfde lijn gaat, verslijt de snijder in rap tempo en hetvoegt waarschijnlijk niets toe aan de kwaliteit van je snijlijn.  

Stroken Snijden  Om rechte stroken te kunnen snijden is een snijhaak een handig hulpmiddel. Plaats de snijhaak aan deonderkant tegen een recht stuk glas, en houd met je linkerhand de snijhaak én het glas goed vast.Met je rechterhand snijd je het glas van boven naar onder (!) en gebruik je de snijhaak als geleider.(linkshandige mensen kunnen het precies andersom doen natuurlijk)  

Glas Breken  Als je goed hebt gesneden is het breken ook vrij gemakkelijk. Bij een wat groter glasplaatje neem je hetplaatje in beide handen, zet je vingers en duimen onderaan het glas, met de snijlijn precies tussen jeduimen. Oefen nu een neerwaartse kracht uit met je duimen en wijsvinger, met beide handen tegelijk.Het glas zal in 2 delen breken. Wat als het niet lukt?Natuurlijk bestaat de kans dat je niet goed hebt gesneden, of niet tot onderaan hebt doorgesneden, endat is wel een voorwaarde. In dat geval moet je een nieuw stuk snijden of de snijlijn verder doorzetten.Een andere mogelijkheid is dat je een harde glassoort hebt en/of je niet over genoeg kracht in je vingersbeschikt. Dit is heel gemakkelijk op te lossen met de breektang uit het HotPot-assortiment.Deze tang simuleert de eerder beschreven breek-methode. Zet de breektang met het witte pijltje op derand van het glasplaatje, met het pijltje precies in het verlangde van de snijlijn. Bij de onderste helft vandeze tang zit een klein bobbeltje, wat dan precies aan de onderkant op de snijlijn terechtkomt. Door nude tang in te knijpen zal het glas precies op de snijlijn breken. Uiterst handig dus!  

Kleine Stukjes Breken   Als je hele kleine stukjes glas moet breken, lukt dat niet met je handen of de breektang. In dat gevalgebruik je een breek/gruistangetje uit het HotPot-assortiment. Dit tangetje heeft een platte en een bollekant. Zet de tang met de platte kant naar boven gericht op het glas, dwars tegen de snijlijn aan. Houdhet grotere stuk glas goed vast en breek met een neerwaartse beweging het stukje af. Mocht het glas te klein zijn om nog met de hand vast te houden, dan kun je ook heel eenvoudig 2 vandeze tangetjes tegenover elkaar zetten, zodat dat de snijlijn precies tussen de 2 tangen ligt. Maakdezelfde breek-beweging als je met je handen zou doen en het glas breek eenvoudig op de lijn.  

Gebogen Lijnen  Natuurlijk is het ook mogelijk om geen rechte, maar juist gebogen lijnen te snijden. Teken je patroon meteen stift op het glas en snijd van onder naar boven over je lijn. Met hulp van de kleine breek-gruistangenbreek je voorzichtig de stukken van elkaar. Té sterk gebogen kunnen wel problemen opleveren tijdenshet breken maar hier geldt: oefening baart kunst.  

Rondjes  Vooral in de HotPot zijn ronde vormen vaak leuk, dus probeer ook eens om een cirkel te snijden. Tekeneen rondje op het glas, met behulp van bijvoorbeeld een dekseltje of potje. Gebruik hiervoor bijtransparant glas een gewone zwarte stift. Bij zwart, ondoorzichtig glas is dit echter niet zichtbaar dusgebruik hier de witte stift uit het HotPot assortiment. Begin met snijden aan de rand van het glasstukje envolg de hele cirkel. Daarvoor moet je natuurlijk het glasstukje regelmatig meedraaien, maar probeer dande glassnijder niet van zijn plaats te halen. Dat is in het begin vrij lastig maar na enkele keren gaat hetzeker beter. Zet vervolgens nog een aantal snijlijnen vanuit de cirkel naar de rand van het glas, zodat jehet glas in 5 of 6 stukken van de cirkel kunt afbreken. Breek het glas rondom de cirkel weg met eenkleine breek/gruistang, waarbij je begint met het stukje waar je met snijden bent begonnen.  

Gruizen De breek-gruistangen zijn aan de binnenkant geribbeld en dat is bedoeld om ermee te gruizen. Als jebijvoorbeeld stukjes glas hebt met erg scherpe puntjes, of randjes die niet mooi gebroken zijn, dan kunje die hiermee bijwerken. Zet het glas met de ongewenste punt of rand tegen de ribbels en schraap alshet ware het glas eraf. Zo kun je bijvoorbeeld ook je cirkelvormen bijwerken, omdat die nooit perfectbreken. Nu is het voor het full-fusen van glas in de HotPot niet noodzakelijk dat het perfecte cirkels zijn,maar als er echt grotere uitstekende delen aan je cirkel zitten, ontstaan er toch wel eens vreemdeonregelmatigheden. Hoe beter je basisvorm, hoe mooier je glasstukje zal smelten  

GEBRUIK TIJDENS HET GRUIZEN ZEKER EEN VEILIGHEIDSBRIL