Hartelijk welkom bij Jessica's GlassArt

Contactgegevens


Contactpersoon: Jessica Mostert-Gordijn

Adres: Haardstede 7
Postcode: 3155 BV
Plaats: Maasland

Tel: 06 4072 2448

info@glassartatelier.nl
site: www.jessicaglassart.nl

Kvk nr: 27297572
Btw nr: 181424356 B02 
Ing: 5274300 t.n.v. Jessica Mostert-Gordijn Glass Art
IBAN nr: IBAN; NL43 INGB 0005 2743 00 ( voor buitenlandse klanten)

 
Privacy
Gebruik van uw gegevens is in overeenstemming met de wet
bescherming persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet zonder nadrukkelijke
toestemming van de klant voor andere doeleinden gebruikt, dan alleen voor de afhandeling
van de bestelling.